Информационен бюлетин

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година"

530

Във връзка изпълнение на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване  на интернет страницата на общината  заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съотносимите документи, Ви изпращаме линк от страницата на областна дирекция "Земеделие"…

Офис за военен отчет Ви информира:

196

Със заповед на Началника на ВВМУ „ Н.Й. Вапцаров“ №131/30.8.2022г.са обявени 3 матроски длъжности  за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 14.10.2022г.…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2021 г

225

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

О Б Я В Л Е Н И Е

205

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието Общинска служба „Земеделие” - Харманли   В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски…