Информационен бюлетин

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

930

. За набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р Б без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г. Офисът за военен отчет…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1265

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   1. За набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи…