Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ

574

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

СЪОБЩЕНИЕ

572

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

СЪОБЩЕНИЕ

219

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

291

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите            Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпило…

СЪОБЩЕНИЕ

256

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

322

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   за провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година и конкурси за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни…