Информационен бюлетин вижте всички  

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на идеен проект за обект: „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Харманли, община Харманли, област Хасково“, находящ се в парцел XVII, в кв. 159, в гр. Харманли.

262