Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ на Общинска администрация-Харманли

85

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ЗА  НЕСЪВМЕСТИМОСТ  ПО  ЧЛ. 35,  АЛ. 1, т. 1 и т. 3 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2023 г.   Входящ № Дата Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Вид декларация (по т.1…