Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ на Кметовете на кметства в Община Харманли

642

Входящ № Име, фамиля Длъжност Линк 1/01.06.2018 Г. Милю Хубенов Кмет на кметство с.Надежден uploads/posts/110.pdf 2/01.06.2018 г. Гочо Колев Кмет на кметство с.Изворово uploads/posts/210.pdf 3/05.06.2018 г. Нели Манева Кмет на кметство с. Черепово uploads/posts/310.pdf…

Регистър на Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ на Общинска администрация-Харманли

868

  ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ЗА  ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ПО  ЧЛ. 35,  АЛ. 1, т. 2 и т. 4 ОТ ЗПКОНПИ НА  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   Входящ № Име, фамилия Линк 1/31.05.2018 г. Стоян Стоянов uploads/posts/13.pdf 2/01.06.2018 г. Весела…