Данъчен календар - 2021 г.

Вид на задължението

С 5% отстъпка

І - вноска

ІІ - вноска

ІІІ - вноска

ІV - вноска

1.

 ДНИ и ТБО

01.01– 05.05

 01.01– 30.06

до 01.11

- -

2.

 Данък  върху ПС

01.01 – 05.05

 01.01 – 30.06

до 01.11

                 -

              -

3.

 Патентен данък

до 01.02

до 01.02

до 05.05

до 02.08

до 01.11

4.

Туристически данък

Авансово през годината - до 15 число на месеца , следващ месеца , през който са предоставени нощувките

 

5.

Данък върху таксиметров

превоз на пътници

Авансово в годишен размер - внася се непосредствено преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а,

ал. 1 от Законаз а автомобилните превози