Заявление за достъп до информация и услуги

 

До Мария Киркова Кмет на Община Харманлиили


    Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:


 

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП НА ИНФОРМАЦИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД СЕ ПОДАВА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРНАТА ФОРМА ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС 

obshtina@harmanli.bg