Уведомление

Във връзка с влизане в сила на новия Регламент  (ЕС) 2016/679 на 25.05.2018г. Община Харманли в качеството на администратор на лични данни Ви уведомява, че предоставените от Вас лични данни ще се събират и обработват за нуждите на административните услуги, поискана от Вас, на основание чл.6, т.1,б‘‘д‘‘,предл. второ от горепосочения Регламент. Непредоставянето  на личните Ви данни, които се изискват от закон и са необходими за изпълнение на административни услуги, може да доведе до прекратяване на производството.

Файлове:

Уведомление.doc Уведомление.doc