Данни за администратора

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ

АДРЕС: ГР.ХАРМАНЛИ, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЕЛ.ПОЩА: obshtina@harmanli.bg