Заповед за назначаване на комисия за ОТП за МИ 2023