Заповед № РД-991 от 01.11.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица