Заповед № РД-990 от 01.11.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица