Заповед РД-955 от 25.09.2023 г. на Кмета на община Харманли за заличаване на лица