Заповед РД-949 от 21.09.2023 г. на Кмета на община Харманли за заличаване на лица