Заповед № РД-945/21.09.2023 г. за поставянето на агитационни материали на територията на община Харманли, допълнена със Заповед № РД-999/02.10.2023 г.