Заповед № РД-916 от 05.10.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица

Файлове:

Заповед № РД-916 Заповед № РД-916