Заповед РД-901/01.09.2023 г. на Кмета на Община Харманли за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.