Заповед РД-894/31.08.2023 г. на Кмета на Община Харманли за оперделяне на зала за помещаване на Общинска избирателна комисия - Харманли