Заповед РД-893 на Кмета на Община Харманли за образуване на 44 избитрателни секции на територия на Община Харманли за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.