Заповед РД-868 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Харманли назначаване на комисия за извършване на дерегистрация на лица