Заповед РД-861 от 09.08.2023 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица