Заповед РД-823 от 24.07.2023 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица