Заповед РД-787 от 13.07.2023 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица