Заповед № РД-776/24.08.2022г. на Кмета на Община Харманли