Заповед № РД-775/24.08.2022г. на Кмета на Община Харманли