Заповед № РД-70/22.01.2018 г. на Кмета на Община Харманли, относно забрана на паша на горски територии