Заповед РД-644А от 17.06.2020 г. на Кмета на Община Хармнали