Заповед РД-642 от 17.06.2021 г. на ЗА Кмет на Община Харманли за дерегистрация на лица