Заповед №РД-637/06.06.2023г. за обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи и настъпване на "Восъчна зрялост" на житните култури