Заповед РД-609 от 07.06.2021 г. на Кмета на Община Харманли