Заповед РД-605 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Хармнали