Заповед № РД-584/28.06.2022г. на Кмета на Община Харманли