Заповед РД-569 от 28.05.2021 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица