Заповед РД-559 от 26.05.2020 г. на Кмета на Община Харманли назначаване на комисия за извършване на дерегистрация на лица