Заповед РД-464 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Харманли за изменеие на Заповед РД-380 от 20.03.2020 г.