Заповед № РД-394 от 24.03.2023 г. на Кмета на Община Харманли за определяне на пожароопасния сезон в горските масиви