Заповед № РД-379 от 21.03.2023 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица