Заповед РД-378 от 17.03.2020 г. на Кмета на Община Харманли за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19