Заповед РД-377 от 16.03.2020 г. на Кмета на Община Харманли за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19