Заповед РД-376 от 12.04.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица