Заповед РД-365 от 08.04.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица