ЗАПОВЕД РД- 363 ОТ 09.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19