Заповед РД--359 от 05.04.2022г. на Кмета на Община Харманли за определяне на пожароопасния сезон в горските масиви

Файлове:

2345.pdf 2345.pdf