Заповед РД-340 от 05.03.2021 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица