Заповед РД-329 от 24.03.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица