Заповед РД-304 от 19.03.2021 г. на Кмета на Община Харманли назначаване на комисия за извършване на дерегистрация на лица