Заповед № РД-227/15.01.2020 г. на Кмета на Община Харманли, относно забрана на паша на горски територии