Заповед РД-204 от 08.02.2022г. на Кмета на Община Харманли за пашата на селскостопански животни в горските територии държавна и общинска собственост по землища

Файлове:

РД-204 (16).pdf РД-204 (16).pdf