Заповед № РД 190 от 13.02.2019 г. на Кмета на Община Харманли