Заповед № РД-1831 относно продажба, серверане и употреба на алкохолни напитки, както и провеждане на масови мероприятия, създаващи предпоставки за нарушаване на общетвения ред в населените места с. Болярски извор и с. Върбово