Заповед № РД-1787 относно продажба, серверане и употреба на алкохолни напитки, както и провеждане на масови мероприятия, създаващи предпоставки за нарушаване на общетвения ред