Заповед № РД-1766 за утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и материали на съответните СИК и транспортирането им до изборните помещения в населените места на територията на Община Харманли